Đánh giá indaHash (IDH) ICO

0
705
indaHash ico

indaHash – ứng dụng từng đoạt giải thưởng kết nối trên 300.000 người có ảnh hưởng đến 70 nước khắp thế giới với các thương hiệu toàn cầu đã giới thiệu dự án  indaHash (IDH) ICO

indaHash ico

Đã có app thực tế trên ios https://geo.itunes.apple.com/us/app/indahash/id1017242854?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.idhmedia.indahash

Sách trắng dự án:https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/idh-files/ico-landing/indahash_whitepaper_ico.pdf

Pre-sale: từ 8>15/11/2017 với giá 1ETH=4480IDH (bonus 40%)

Nhanh chân đăng kí dự án siêu hót này

https://r.indahash.com/participate/284.html

 

 

Để lại bình luận

Nhập bình luận
Tên của bạn