Hướng Dẫn Nhận miễn phí PosToken

0
325

Thông tin: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2110712.0

  • Name: PoSToken
  • Symbol: POS
  • Decimals: 18
  • Standard: ERC20 & PoSTokenStandard
  • Platform: Ethereum
  • Maximum Total Supply: 10,000,000 POS
  • Initial Supply: 1,000,000 POS
  • Minimum Coin Age: 3 Days
  • Maximum Coin Age: 90 Days
  • Contract Address: 0xee609fe292128cad03b786dbb9bc2634ccdbe7fc

PoSToken không có ICO nhưng lên sàn với giá ở mức đỉnh điêm la 2.5$ và hien tại là 1.7$ một con số khả là khủng với một đồng coin free. Có tất cả 10.000.00 (POS) trong đó 1.000.000 (POS) đc phát hành free.
+ nhà phát triển : 100k
+ nhà tiếp thị : 50k
+ thưởng : 50K
+ aidrop : 800k

-aidrop chia làm 3 giai đoạn.
+ giai đoạn 1 và 2 đã kết thúc
+ gia đoạn 3 bắt đầu 16/10/217 đến 29/10/2017
mọi người tranh thủ đăng ký https://airdrop.postoken.org/?r=59eb202fd8

Để nhận được coin các bạn cần làm theo các bước sau đây.
Bước 1- truy cập vào https://airdrop.postoken.org/?r=59eb202fd8


Clicks vào GET YOUR FREE POSTOKEN .

Clicks vào register để đăng ký tài khoản.

Điều kiện để đăng ký tài khoản.
– yêu cầu bạn phải có tài khoản bitcointlak đăng ký trước ngày 22/8/2017. Để nhận đươc PoSToken thì cần ví eth và https://airdrop.postoken.org chỉ chấp nhận ví eth trên tài khoản bitcointlak.


– để thêm ví các bạn đăng nhập vào tài khoản bitcointalk clicks vào PROFILE- Forum Profile Information và thêm địa chỉ ETH vào phần location. Lưu ý các bạn nên tạo ví ETH tại myetherwallet để nhận được token.
-các bạn truy cập vào đây https://airdrop.postoken.org/?r=59eb202fd8 để lấy chữ ký thêm vào tài khoản bitcointalk của bạn

Đăng ký song các bạn sẽ nhận được một số PoSToken dựa theo thứ hạng tài khoản bitcointalk cua bạn.
+ Newbie : 3 (POS)
+ Junior Member : 10 (POS)
+ Member : 15 (POS)
+ Full member : 20 (POS)
+ Senior member : 25 (POS)
+ Hero member : 30 (POS)
+ Legendary member : 35 (POS)

Trong phần dashboard của https://postoken.org/ bạn sẽ có thêm 5 nhiêm vụ để nhận đươc (POS).

Để lại bình luận

Nhập bình luận
Tên của bạn