MUA GÓI KHAI THÁC AVALON

0
126

Để có được thu nhập thụ động trọn đời nhà đầu tư mua gói khai thác của Avalon và Avalon sẽ khai thác các loại Coin có giá và chia lãi hàng ngày cho thành viên.
1) Mua gói khai thác HashPower

Mua gói khai thác Avalon

Đăng nhập vào Avalon và bấm vào Hashpower Shop khi đó các gói sẽ hiện ra như hình trên. Chọn gói thích hợp với túi tiền và bấm Buy Now. Sẽ hiện ra màn hình bên dưới

Mua gói khai thác Avalon

Kéo chuột trong ô vuông ghi điều khoản. Đến cuối cùng Avalon sẽ cho ta đánh chữ Yes vào ô. Khi đánh chữa Yes vào xong bấm Buy With BTC ( Chú ý chỉ có thể mua gói bằng Bitcoin) sẽ hiện ra bảng thanh toán cho ta chuyển tiền vào. Dùng ví Bitcoin chuyển với số tiền chính xác hiện ra trên màn hình.

Mua gói khai thác Avalon

Sau khi chuyển xong Avalon báo đã nhận tiền như bên dưới.

Mua gói khai thác Avalon

Chờ đến 6 xác nhận thì gói của chúng ta chính thức được kích hoạt.
2) Mua gói khai thác đồng Pura Vida:
Gói này chỉ dành cho dối tác của Avalon. Mỗi đối tác chỉ được mua 4 gói duy nhất.

Mua gói khai thác Pura Vida

Cách mua cũng tương tự như mua gói khai thác HashPower. Chọn vào gói cần mua và thanh toán là xong.